LD Vitomarci

Zgodovina LD Vitomarci

Lovska družina Vitomarci je ena mlajših lovskih družin, a vendar sega njena zgodovina daleč nazaj v preteklost.

Že za časa Kraljevine Jugoslavije so naši dedje imeli  lovsko pravico za lov na območju današnje občine. Leta 1945 so ustanovili Lovsko družino Sv. Andraž v Slov. goricah, katera je delovala do leta 1952. Ker je takratna politika težila k združevanju lovišč, se je naša družina priključila k LD Juršinci. Zaradi nesoglasij v LD Juršinci, o neenakomernem razvoju lovišča je večina vitomarških lovcev izstopila ali bila izključena  iz LD Juršinci.

Leta 1994 so se ustvarili pogoji za ustanovitev Lovskega društva Vitomarci, ki si je zadalo nalogo, da pelje aktivnosti za pridobitev lovišča in s tem ponovno ustanovitev Lovske družine  Vitomarci.Ta naša prizadevanja so tekla celih deset let, ki pa so vendar- le obrodile sadove s sprejetjem novega Zakona o divjadi in lovstvu.Z ustanovitvijo lovišča št. 1502 LD Vitomarci s strani Vlade RS so bili podani pogoji za ustanovitev LD Vitomarci. Tako se je 21.11 2004 Lovsko društvo Vitomarci preimenovalo v Lovsko družino Vitomarci.Na upravljanje z loviščem pa smo morali čakati še naslednjih pet let, saj smo koncesijo za upravljanje z loviščem podpisali šele oktobra 2009.

Domov Predstavitev Zgodovina

Zanimive povezave